Kuran'a Göre Miras Paylaşımı

<< < (3/6) > >>

meteyapici:

Sevgili Kardeşim,
Kızlar üç tane değil de 2 tane iseler ve birde 8 tane erkek çocuk varsa kime ne kadar vereceksin. Hem bu durumda birinci mirasçı olmaları gereken çocuklar sona düşerek mağdur duruma düşmüyor mu? diyorsunuz. Eğer 2 kız 8 erkek mirasçı ise,  bunlar çocuklara düşen mirası 18 pay olarak bölüşürler. 2'er pay erkekler, birer pay da kızlara düşer. Burada mağduriyet nerede anlamıyorum. Mirasta her halukarda en büyük bayı çocuklar almaktadır. Ancak çocukların sayısı çok fazla ise ister istemez, her birine düşen pay azalır. Bir kişinin sadece bir annesi ve bir babası olabilirken çok sayıda çocuğu olabilir. Doğal olarak da bir çocuğa düşen pay anne veya babanın payından düşük olabilir. Burada mağduriyet filan yoktur. Çocuklar çok diye anne ve babanın 1/6'lık paylarını azaltacak değiliz herhalde. Bu ayet ile sabit....
Dede İle Nine çocuklardan fazla alabilir mi. Çocuklar yalnız Anne Babalarından miras alıyorlar. Dede ve Ninenin belki 10 tane daha çocuğu var onlardan da miras alıyorlar. Hem şu gidiş yoluna göre 4 dul bayan ve erkekli kızlı 15 çocuğa uygulasana. O zaman çocukların miras yönünden halini görürsün.. diyorsun. Dedeyi ve nineyi de nereden çıkardın. Ölenin çocukları varken dede ve nineye pay düşüp düşmeyeceği, düşse de oranının ne olacağı tartışmalı bir konu, şimdi bu konuya girmek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Gelenekte dede denildiğinde babanın babası, nine denildiğinde de annenin annesi anlaşılmaktadır. Nedense babanın annesine ve annenin babasına mirastan pay ayırmıyorlar. Bu işte bir tuhaflık olduğu belli... Kısaca ninenin ve dedenin ölenin çocukları varsa 1/6 alacağına ilişkin Kitapta bir hüküm yoktur.
"Hem şu gidiş yoluna göre 4 dul bayan ve erkekli kızlı 15 çocuğa uygulasana. O zaman çocukların miras yönünden halini görürsün.." diyorsun. Evet hemen uygulayalım. Çocukların 10'u kız, 5'i erkek , kalan mirasta 72.000 TL olsun. Miras bölüşümünden önce vasiyet ve borçların ifası gerekecektir. Bakara 240 gereği dul eşlerin bir yıllık geçimine yetecek tutar, evvel emirde ayrılacaktır. Bu da ayda 500 TL olsun. Yılda toplam 24.000 TL eder. Geriye 48.000 TL kalır. Eşlerin hepsi 1/8 alacaktır. Yani 6000/4= 1500 TL her bir eşe verilir. Kalan 42.000 TL nin de 1/6 sı yani 7.000 TL'si anneye,  7.000 TL babaya  verilir. Geriye  28.000 TL kalır. Bu da 25 paya bölünür. İki pay erkek çocuklara, bir pay da kızlara verilecektir. Evet her bir çocuğa düşen pay düşük olacak ama biz çocukların sayısına bakarak hak sahiplerinin hakkını elinden alacak değiliz.
Birde verdiğin örneği ben çözeyim.
Mirasçıların paylaşacağı miras 120.000. lira
Mirasçılar: Ölenin üç kızı, annesi, babası ve kocası mirasçı olsun
3 kız  2/3     Koca ¼  Büyük baba 1/6  Büyük Anne 1/6
2/3 +1/4 + 1/6 + 1/6 = 2/3+1/4+1/3=8/12+3/12+4/12= 15/12     120.000.-: 15= 8000.-
Çocuklar 64.000.- lira  Eş  24.000.- Nine 16.000.- Dede 16.000. lira . Uyarlanmış bir örnek olduğu için fark fazla gözükmüyor. Dediğim gibi farkı görmek istiyorsan önceden yaptığım örneklere göre 5 – 10 erkek çocuk tabloya ekle umarım ne dediğimi anlarsın. Senin gidiş yoluna göre tabloya erkek çocuk eklendiğinde durum Çocuklar aleyhine iyice döner.
diyorsun.  Bu büyük anne ile büyük babayı nereden çıkarıyorsun. Benim örneğim de onlar yok. Ayet oldukça açık, ölenin çocuğu varsa  koca 1/4 almalıdır. Yani 120.000/4= 30.000 TL almalı iken, hangi hakla 24.000 TL veriyorsunuz.
Halbuki Miras bölüşümün de Erkek çocuklar birinci mirasçıdır. Hem haydi diyelim Dede ve Nine varken 3 kız çocuğu için 2/3 dedin 2 erkek çocuğu için ne oran yazacaksın.diyorsun. Erkek çocukların birinci mirasçı olduğunu da nereden çıkarıyorsun, bu nerede yazıyor. Anne ve baba ile birlikte ( dede ve nine değil) iki erkek çocuk mirasçı olursa her biri 1/3 toplamda da 2/ alırlar. Ne var bunda ne yapalım, yani ayetleri mi değiştirelim. Neyse sonra devam edeceğim

meteyapici:
Sn Fereç Hüdür
"Konuya ilgi gösterenler payda mirastır saplantısına takıldıklarından ne kadar anlatsam da sanırım çoğu yinede anlamıyorlar. ...........
       Mirasta Biri miras diğeri Mirastan alacaklılar olmak üzere iki taraf var.
      A-   Miras: Mirasçılara payları oranında tahsis edilen ve rakamlar ile ifade edilen; genelde para cinsinden ifade edilen maddi değer. Örneğin. 50.000.- lira  3.000.- lira gibi.
      B-   Mirasçılar mirastan payları oranında alacaklı olan şahıslar.Bunların alacağı paylar ile temsil edilir. Bu paylarda İslam açısından Şahıslar bazında Kuran’da belirtilmiştir. Örneğin Erkek çocuğa 2 hisse verilir ikin. Kız çocuğa bir hisse verilmesi veya babaya durum göre ½ veya ¼ verilmesi gibi. Örneğin: Erkek çocuğun elinde iki kilo alan bir kap varken. Kız çocuğunun elinde bir kilo alan bir kap var veya babanın elinde yarım kilo alan bir kap var. Miras dağıtılırken her kes kabı oranında hisse alarak mirası sıfırlarlar". diyor.
Fereç Bey'in kafası iyice karışmış olsa gerek, erkek çocuğun iki hisse, kız çocuğun da bir hisse alması çocukların kendilerine kalan mirası bölüşümü ile alakalıdır. Yüce Allah şöyle buyururuyor "Yûsîkumu(A)llâhu fî evlâdikum(c) liżżekeri miślu hazzi-lunśeyeyn(i)(c) "Çocuklarınız konusunda Allah, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder" Ayet gayet açık, anne babanın ve eşlerin payı ile çocukların payı farklı,  anne babanın ve eşlerin payında payda da var, ama çocukların payında bir payda söz konusu değil. "veli-ebeveyhi likulli vâhidin minhumâ-ssudusu mimmâ terake in kâne lehu veled(un)(c) (Ölenin) Bir çocuğu varsa, geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir" Buayet de Bu ayet de gayet açık.  Fereç  Bey verdiği örnekte “Erkek çocuğa 2 hisse verilir ikin. Kız çocuğa bir hisse verilmesi veya babaya durum göre ½ veya ¼ verilmesi” inden bahsediyor, (Herhalde babadan kastının ölenin kocası olmalı çünkü babanın ½ veya ¼ gibi bir hissesi yok). “Erkek çocuğun elinde iki kilo alan bir kap varken. Kız çocuğunun elinde bir kilo alan bir kap var veya babanın elinde yarım kilo alan bir kap var. Miras dağıtılırken her kes kabı oranında hisse alarak mirası sıfırlarlar”   diyor.  Ancak üzülerek biraz da hoş görüsüne sığınarak diyorum ki; saçmalıyor. Erkek çocuğun kız çocuğa göre olan iki payı ile babanın, annenin, kocanın ve karının payları arasında hiçbir ilişki yok. Bu paylar birleri ile toplanamaz.
Fereç Bey’in bu mantığına göre bir erkek çocuk 3 kız çocuğundan fazla miras alır. Bu mantıkla iki mirası bölüştürelim de siz de saçmalığı iyice görün. Ölenin bir oğlu, bir kızı, anası babası ve bir de kocası olsun. Oğul 2/1, kız 1/1, koca 1/4, anne 1/6, baba 1/6  pay alacak bu da oğul 24/12, kız 12/12 koca 2/12, anne 2/12, baba 3/12 yapar, payları toplayınca 43/12 yapacak, diyelim miras 43.000 TL olsun, erkek çocuk 1000 x 24= 24.000 TL, kız çocuk 12.000 TL, anne 2.000 TL, baba 2000 TL, koca 3000 TL görüyorsunuz değil mi anne ve babaya 1/20 bile pay düşmedi. Dikkat ediyorum da Fereç Beyin örneklerinde hiç erkek çocuk eş, ana ve baba ile birlikte yer almıyor.  Verdiği diğer örnek ise ileri sürdüğü “kap” teorisi ile çelişiyor. Örneği şu;
“Bir bayan ölerek. Mirasını 3 kızına Kocasına ve Anne babasına bırakmış olsun.
       MİRAS HİSSELERİ :  3 kız için 2/3  Kocası için ¼   Annesi için 1/6  Babası için 1/6
Hisseleri Toplayalım : 2/3 + ¼ + 1/6 + 1/6 = 8/12 + 3/12 + 2/12 + 2/12 = 15/12
MİRAS TUTARI: Vasiyeti ve borçları ödendikten sonra 60.000.- lira
Bütün yapacağımız işlem 60.000.- liralık mirası hisseler toplamı olan 15/12 bölmek ve hisse payını bulmak. Bu hisse payına göre de kimin ne kadar hissesi varsa o tutarda miras alacağını belirlemek.
      a)   Önce ki örneklerimde kullandığım çözüm yolu:   60.000.- : 15 = 4.000.-
  3 Kız       8 X 4.000.- = 32.000.- lira     Eş       3 X 4.000.-= 12.000.-  lira
     Baba    2 X 4.000.- =  8.000.- lira
    Anne     2 X 4.000.- =  8.000.- lira
                TOPLAM       60.000.- lira
Fereç Bey erkek çocuğa 2, kız çocuğa 1, kocaya ¼, anneye 1/6 gibi paylar verirken, ne hikmet ise bu örnekte üç kıza 2/3 pay verdi. Niye çünkü ayette 2/3 yazıyor da ondan. Fereç beyin mantığına göre eğer üç kız değil de bir erkek bir kız olsaydı 2/1 erkeğe verilecekti. O zaman da hisselerin toplamı 2/1 + ¼ + 1/6 + 1/6 = 24/12 + 3/12 + 2/12 + 2/12 = 31/12 olacaktı, Bir hisse de yaklaşık 1935 TL olacak erkek çocuk da buna göre 46.421TL alacaktı. Ne iyi değil mi eş, ana ve baba ile birlikte mirasçı iken  mirasçı iken, 3 kıza 32 000 TL tek erkeğe 46.421 TL, anne, baba ve eşin hisse oranları da tepetaklak yuvarlanmış gitmiş.
Ben avliye metodunu eleştirirken, Fereç Beyin avliyesi ile karşılaştım. Şunu söyleyeyim klasik bildiğimiz avliye adalete daha yakın. Fereç Bey’ diyor ki ; “Görüldüğü gibi ne paylar üzerinde, ne de paydalar üzerinde hiçbir ayar yapmak söz konusu değildir. İşlem olarak ne yaptım. Mirası paylar toplamına böldüm sonra her miransın miras tutarını belirledim. Bu kadar kolay bir işlem” Evet kolay bir işlem, ama Allah’ın kitabına aykırı, O’nun koyduğu sınırları aşan bir işlem. Bu kısmı Fereç Bey’in son sözü ile bitirelim. Bu söze katılmamak mümkün değil.
        Kuran kolay anlaşılır bir kitaptır. Bana göre sorun Kuran’da değil Kuran’ı anlayamayanlardadır”.

meteyapici:
Değerli arkadaşlar, Fereç Beyi bu kadar eleştirdin, senin hesabın nedir, diyebilirsiniz. Buna cevap vermek, delilleri ile birlikte cevap vermek boynumun borcudur. Aşağıdaki işlemler  Ölene ait vasiyet ve borçlar ödendikten sonradır.

Önce bazı kısaltmalar yapayım.
M : Muris ( Mias bırakan)
T : Tereke ( yani ölenden kalan miras)
EE: Erkek eş yani koca
KE: Kadın eş/eşler
A : Anne
B : Baba
EÇ : Erkek çocuk/lar
KÇ : Kız çocuk/lar
EK : Erkek kardeş
KK : Kız kardeş

FORMÜL 1 (öLENİN ÇOCUKLARI VARSA)
EE= T/4
KE= T/8
A=  (T-T/4 veya T/8) X 1/6
B=  (T-T/4 veya T/8) X 1/6
EÇ+KÇ = T-((T-T/4 veya T/8) X 1/3)

FORMÜL 2 (öLENİN ÇOCUKLARI VE KARDEŞLERİ YOKSA)
EE= T/2
KE= T/4
A=  (T-T/2 veya T/4) X 1/3
B=  T- ((T-T/2 veya T/4) X 1/3) YA DA (T-T/2 veya T/4) X 2/3

FORMÜL  3 (öLENİN ÇOCUKLARI ve BABASI YOK )
EE= T/2
KE= T/4
A=  (T-T/2 veya T/4) X 1/6
EK+KK = T-((T-T/2 veya T/4) X 1/6)

FORMÜL 4 (ERKEK VE KIZ ÇOCUKLAR VEYA ERKEK VE KIZ KARDEŞLER BİRLİKTE MİRASÇI İSELER)
EÇ = 2KÇ
EK = 2KK

dEVAMI DİĞER SAYFADA İNŞAALLAH NASİP OLURSA


Fereç Hüdür:
          Mete kardeşim Ne dediğimi anlamadan yazıp duruyorsun. Senin ne dediğini de. Benim ne dediğimi de okuyucular okuyor. Sana cevap için bu yazıyı hazırladım. Baktım ki iki yazı daha asmışsın. Bari dediklerin bir şeye benzeseydi. Neyse yazmışken bu yazıyı forma akliyeyim. Öbür iki yazın benim cevap değerlerime göre bana önemli görünmüyor.
         Benim ortaya koyduğum konunun amacıyla ilgili olmayan şeyler yazman  benim anlatmak istediğimin belirsiz hale gelmesine neden oluyor. Konuyu dağıtmadan yaz. Ben çalışmamda Kuran’a göre miras bölüşümü nün matematiksel yönünü anlatmaya çalışıyorum. Sen ise işi fıkıh yönüne çekerek bir şeyler anlatmaya çalışıyorsun. Yazdıklarında hatalı, Örneğin: “Ölen bir kişinin eşinin bir yıl süre ile evinden çıkmadan geçiminin sağlanması, ölen kocanın yapacağı vasiyete bağlı olamaz, koca bu konuda vasiyette bulunmasa da  bu yerine getrilimesi gereken bir vasiyettir. Yani bu vasiyetin sahibi Allah'tır. Konu ile ilgili olarak Abdülaziz Bayındır Hoca'nın bir makalesi var bakabilirsiniz.”  Demektesin.  Kuran 2/240 ayette verilen vasiyet emrini yalnız bir yıllık kalış suresi olarak anlamak noksan ve hatalı anlamaktır. Tabi ki Allah bir yıl kalsın diye emrediyorsa bu emir vasiyete ihtiyaç göstermez. Bunun dışında ölen kocaya ölmeden önce dul kalan eşine bir yıllık meta ayırması emredilmiş. Bu çok önemli. Dul eşe bir yıllık sürede hangi  kalitede bakılacak. Ayakkabısı yıpransa ona takunya mi alacaklar. Yoksa kaliteli bir ayakkabımı. Bir yıl süreyle ekmek çorbamı yiyecek. Yoksa ekmek tereyağımı. Evin bodrum katında mı kalacak . Yoksa balkonlu katta mı kalacak. Bir yıllık süre için bu gibi hususların da. Mal tahsisi şeklinde vasiyetle belirtilmesine ihtiyaç var. Vasiyetle Mal tahsis edilmesse dul bayan için ölen kocasının evi bir yıllık zindana dönüşebilir. Kuran 2/240 belirtilen bu vasiyet içeriğini göremiyorsun. Verdiğin örneklerin standart olmadığına dikkatini çekmek için  Fıkıh konusunda kolay anlaşılır sorularım oldu bunlarında cevabını senden alamadım. Tekrar sorayım mirasa iştirak eden kız çocukları üç değil de iki tane ise bunlara düşen hisse payı ne kadardır. Kız bir taneyse ½  İkiden fazla ise 2/3 Peki 2 taneyse ne kadar. Bu anlaşılması zor bir soru değil ki. Eğer biliyor isen net ve açık olarak şundan dolayı şu oranda verilir diyeceksin. Veya Mirasçı olarak 2 Erkek çocuk 3 kız ve anne baba kalmış ise. 2 erkek çocuğun hissesi ne kadardır. Bu tür soruları miras bölüşümü nüde konu ederek bana soruyorlar. Yoruma ihtiyaç göstermeyecek şekilde net ve kesin cevaplar vermeye çalışıyorum. Şimdi bende sana soruyorum. Biliyor isen uzun uzadıya yazı yazmadan Kuran’a dayalı olarak şu oranda pay verilir de.
          Konunun hesap yöntemine döneyim. Burada da çözümlerin yanlış. Şöyle ki: “Örnek vermek gerekirse ; Ölenin üç kızı, annesi, babası ve kocası mirasçı olsun. Koca 1/4 yani 30.000 TL,kız çocukları  kalan 90.000 TL'nin 2/3'ü yani 60000 TL'yi anne ve baba ise 15.000'er TL alacaktır. Dolayısıyla da fazla hisse diye bir durum da söz konusu olmayacaktır." demiştim .” Bu yapmış olduğun hesap olmayan hesapla mı Kuran’da sayısal hesap hatası var diyenlere cevap vereceğiz. Bu şekilde ki bir hesap mantığıyla ancak itirazcıları doğrulamış olursun. Vermiş olduğun örneğe göre İtiraz edenler şöyle diyorlar.Mirasçıların bölüşeceği miras 120.000.- lira ise.
         3 kıza 2/3 üzerinden 80.000.- lira.  Anneye 1/6 üzerinden 20.000.-lira. Babaya 1/6 üzerinden 20.000.- lira. Eşe     ¼   üzerinden  30.000.- lira. Toplam 150.000. lira. Bölüşecekleri para ise 120.000.- lira. Bu hesaba göre 30.000.- lira. Noksan var. Deyip duruyorlar. Sen ise Eş 30.000.-lira . Çocuklar 60.000.- lira. Anne babanın her birine 15.000.- lira veriyorsun. Miras parasını bu şekilde paylaştırırsan.  Mirasçıların her biri önce benim payımı tam ver,  kalanı öbürleri alsın demez mi.  Zira. Yaptığın paylaşım keyfi olup muhasebe tekniği açısından bir mana ifade etmiyor. Şu mirasçıların arasında üç kızla beraber ikide erkek çocuk olsaydı onlara ne verecektin. Sona kalan donakalır çözümünü kimse çözüm olarak kabul etmez. Sen olsan sona kalmayı kabul eder miydin?

 Fereç Hüdür

meteyapici:
Sn Fereç Bey,
Yazdıklarımı hiç okumamışsın, sorduğun soruların cevabı orada var.
Bana diyorsun ki sadece iki kız mirasçı kalmış ise ne pay alacaklar, biliyorsan sen söyle. Bana sorarsan 176'ncı ayet ile 11'nci ayet birbirini tamamlıyor, buna göre sadece iki kız varsa 2/3 alır kanaatindeyim.
 Mirasçı olarak 2 Erkek çocuk 3 kız ve anne baba kalmış ise. 2 erkek çocuğun hissesi ne kadardır ? Diyorsun. Bu soru miras hukukunda cevaplanacak en kolay sorulardandır..  Anne ve baba payını aldıktan sonra geriye mirasın 2/3'ü kalır.  Bu da 7 paya bölünür . Kızlar bir pay, erkekler iki pay alır.  Buna göre anne ve babanın toplam payı 7/21, tek kızın payı 2/21, kızların toplam payı 6/21, tek erkek çocuğun payı 4/21, iki erkek çocuğun payı da 8/21 olur. Özetle miras 42 paya bölünür, 6 pay anneye, 6 pay babaya, 4'er pay kızlara, 8'er pay da erkek çocuklara verilir. İşte sorduğun sorunun cevabı.

İkincisi benim yazılarımı ya hiç okumamışsın, ya da anlamamışsın. Delillerimi yukarıdaki yazılarımda teker teker belirttim. Miras hesaplama formüllerinin çoğunu yazdım. Yazacaklarım da var. İş uzamasın diye üçüncü kere ama bu sefer çok özet söylüyorum.
1. Nisa Suresinin 11'nci ayeti çocuklar, anne ve baba, anne baba ve çocuklar, çocuklar yoksa kardeşler varsa anne ve baba, anne ve kardeşler arasındaki miras bölüşümüne ilişkindir. Bunda mutabık olmamaız gerekir. Mutabık değilsek söyleyecek bir şeyim yok. 11'nci ayette mirasçıların payları belirtildikten sonra  min ba’di vasiyyetin yûsî bihâ ev deyn(in) ilahi hükmü var, lütfen bunu gör, görmezden gelme. Bu Allah'ın sözü.  Bu mirasın bölüşümü vasiyetin yerine getirilmesi veya borçların ifasından sonra oluyor. 11'nci ayettte ölenin eşi yok. Bu ayetteki sabit oranlar eğer ölenin eşi yoksa geçerli.
2. Nisa Suresinin 12’nci ayetinde ise eşlerin miras payları ölenin çocuğunun olup olmamasına göre açıkça belirtilmiştir. Bu paylarda kesirlidir. ½, ¼, 1/8 payları var. Ayet, "Eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, geride bıraktıklarının yarısı sizindir. Şayet çocukları varsa, -onunla yapacakları vasiyetten ya da (ayıracakları) borçtan sonra bu durumda bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Sizin çocuğunuz yoksa, geriye bıraktıklarınızdan dörtte biri onların (kadınlarınızın)dır. Eğer sizin çocuğunuz varsa geriye bıraktıklarınızdan sekizde biri onların (kadınlarınızın)dır. (Yine bu hükümler,) Edeceğiniz vasiyet veya (varsa) borcun düşülmesinden sonradır. ….. şeklinde, altı çizili cümlelere dikkat edin, eşler paylarını ne zaman alıyorlar, vasiyetin veya borçların ifasından hemen sonra…
3.    Nisa 33'ncü ayette Allah şöyle buyuruyor. "Anne-babanın ve yakınların geride bıraktıklarından ve her birine mirasçılar kıldık. Yeminlerinizin (akid ile) bağladığı kimselere de kendi paylarını verin. Şüphesiz, Allah, her şeye şahid olandır.  (Nisa Suresi / 33) Burada akit ile bağlananlar ölen kişinin eşleridir. Eşlerden başkaları da olsaydı onların payları da Kur’anda belirtilmiş olurdu. Kendi paylarını verin ifadesi de ayetlerde belirilen payı ifade etmektedir. Nedir bu pay. Vasiyet ve borçtan sonra kalan mirasın ayette belirtilen şartlara göre terekenin 1/2, ¼ veya 1/8’i değil mi ?
“[i]Yaptığın paylaşım keyfi olup muhasebe tekniği açısından bir mana ifade etmiyor. Şu mirasçıların arasında üç kızla beraber ikide erkek çocuk olsaydı onlara ne verecektin. Sona kalan donakalır çözümünü kimse çözüm olarak kabul etmez. Sen olsan sona kalmayı kabul eder miydin?” [/i] diyorsun. Ben muhasebe tekniğine göre miras bölüştürmüyorum. Allah bu konu da ne demiş ona bakıyorum. Muhasebe tekniği dersen önce payları belli olanların payını ayırırsın, sonra kalanı bulusun. Çocukların sabit bir payı yok. Sen var diyorsan söyle kaç ? Erkek 2, kadın 1 mi diyorsun? Kusura bakma ayet  gayet açık Yûsîkumu(A)llâhu fî evlâdikum(c) liżżekeri miślu hazzi-lunśeyeyn(i)(c) Allah evlâtlarınız arasındaki miras taksimini size şöyle emrediyor.Erkeğe kadının payının iki mislidir.” İşte Allah’ın ayeti,  çocukların arasındaki miras taksimi için verilen oran bu. .

Kısacası kimsenin hakkını kimseye vermiyoruz. Herkes kendi hakkını alıyor. 11’nci ayetteki hak sahipleri, 11’nci ayette belirtilen kişilere düşen miras üzerinden hak sahibidir. Bu ayette eşler belirtilmemiştir Eş yoksa terekenin tamamı üzerinden oransal haklarını alıyorlar, alırlar. Eşler ise terekenin tamamı üzerinden paylarını alır. Böyle yapıldıktan sonra bağıran boşa bağırır. Benim yaptığım hesabı tutturmak değil, her hak sahibine hakkını vermek, herkese hakkını verdiğimizde zaten hesapta bir hata olmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Matematik formülleriortaya koyuyorum. Her formülün karşısına da gerekçesini inşaallah yazacağım.

[0]

[#]

[*]