LEVLAKE LEVLAKE LEMA HALAKTÜL EFLAK

<< < (2/3) > >>

merhamet:
Alıntı sahibi: ademgerede üzerinde 06 Nisan  2012, 09:54:35 ÖÖ

sen olmasaydın kainatı yaratmazdım müşrikce bir ifadedir. islama ve kurana alenen aykırıdır.


Bu cümleden maksad ve mana yukarıda belirtilmiştir. Önce yukarıdaki manaları dikkatlice okumanızı tavsiye ederim. Tam tersine bu hakikat Kur'ana ve hakikata muvafıktır. Madem Cenab-ı Hakkın kainatı ve insanları yaratmasındaki hikmet ve gaye Muhammed aleyhisselamda tezahür ediyor. Hem madem Cenab-ı Hakkın bu kainatı ve insanı yaratmasındaki hikmet ve gayelere en mükemmel şekilde mukabele eden odur. Öyle ise, Muhammed aleyhisselam bu kainat ağacının en mükemmel meyvesidir. Bu kainat ağacının hem çekirdeği, hem meyvesi odur. Gerçekten de eğer Muhammed aleyhisselam olmasaydı bu kainat, insanlar ve melekler yaratılmazdı. Aşağıda gelen paragraf da bu manaya kuvvet veriyor:

Hem o nur ile; kâinattaki harekât, tenevvüat, tebeddülat, tegayyürat manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat-ı Rabbaniye, birer sahife-i âyât-ı tekviniye, birer meraya-yı esma-i İlahiye ve âlem dahi bir kitab-ı hikmet-i Samedaniye mertebesine çıktılar. Hem insanı bütün hayvanatın madûnuna düşüren hadsiz za'f u aczi, fakr u ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden, vasıta-i nakl-i hüzün ve elem ve gam olan aklı, o nur ile nurlandığı vakit, insan bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar. O nurlanmış acz, fakr, akıl ile niyaz ile nazenin bir sultan ve fizar ile nazdar bir halife-i zemin olur. Demek o nur olmazsa kâinat da, insan da, hattâ herşey dahi hiçe iner. Evet elbette böyle bedî' bir kâinatta, böyle bir zât lâzımdır. Yoksa kâinat ve eflâk olmamalıdır.
Sözler ( 237 )

... Şu kâinatın Sâni'i, birinci işkalin cevabında gösterilen makasıd için şu kâinatı, bir saray suretinde yapmış ve tezyin etmiştir. O makasıdın medarı, Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) olduğu için, kâinattan evvel Sâni'-i Kâinat'ın nazar-ı inayetinde olması ve en evvel tecellisine mazhar olmak lâzım geliyor. Çünki bir şeyin neticesi, semeresi; evvel düşünülür. Demek vücuden en âhir, manen de en evveldir. Halbuki Zât-ı Ahmediye (A.S.M.) hem en mükemmel meyve, hem bütün meyvelerin medar-ı kıymeti ve bütün maksadların medar-ı zuhuru olduğundan en evvel tecelli-i icada mazhar, onun nuru olmak lâzım gelir.
Sözler ( 580 )

 Ey benimle bu hikâyeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki: O Hâkim-i Zîşan bu kasrı, şu mezkûr maksadlar için bina etmiştir. Şu maksadların husulü ise, iki şeye mütevakkıftır:

    Birisi: Şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünki o bulunmazsa, bütün maksadlar beyhude olur. Çünki anlaşılmaz bir kitab, muallimsiz olsa; manasız bir kâğıttan ibaret kalır.

    İkincisi: Ahali, o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek, vücud-u üstad vücud-u kasrın dâîsidir ve ahalinin istimaı, kasrın bekasına sebebdir. Öyle ise denilebilir ki: Şu üstad olmasaydı, o Melik-i Zîşan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki: O üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit, elbette o kasr tebdil ve tahvil edilecek.

Kaya:
bölyesine önemli birseyi Allah (c.c) bizlere neden bildirmemis (kurani kerimde)? neden yeri ve gögü sizin icin yarattim demis ? neden insanlari ve cinleri yanlizca bana kulluk etsinler diye yarattim demis ?

zaten lügat olarakda dogru degil, arapca da lemâ diye bir kelime yoktur. dogrusu "levlâke ve mâ halaktül-eflâk"

islam dininin dogru peygamberi üzerine uydurulmus bir baska oyundur.... mukaddes kitabimizda acikca belirtildigi üzere bizler ancak alemlerin rabbi olan Allah'a ibadet etmek icin yaratildik. hatta diger bir ayetde de acikca görüyoruz ki bizler hayir ve serle denenerek hangimizin hangimizden üstün oldugu görülecektir.... yoksa mukaddes kitabimizda ki kendisi bizim tek kaynagimizdir, alemlerin sadece dogru peygamber olan muhammed yüzü suyu hürmetine yaratildigina dair en ufak bir ayet dahi yoktur. hatta bu anlami cikarabilecegimiz bir söz dizisi dahi yoktur....

http://www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/sen-olmasaydin-kainati-yaratmazdim-sozu-hadis-i-kutsi-midir.html

Allahkulu:
Alıntı sahibi: Kaya üzerinde 06 Nisan  2012, 02:06:28 ÖS

bölyesine önemli birseyi Allah (c.c) bizlere neden bildirmemis (kurani kerimde)? neden yeri ve gögü sizin icin yarattim demis ? neden insanlari ve cinleri yanlizca bana kulluk etsinler diye yarattim demis ?

zaten lügat olarakda dogru degil, arapca da lemâ diye bir kelime yoktur. dogrusu "levlâke ve mâ halaktül-eflâk"

islam dininin dogru peygamberi üzerine uydurulmus bir baska oyundur.... mukaddes kitabimizda acikca belirtildigi üzere bizler ancak alemlerin rabbi olan Allah'a ibadet etmek icin yaratildik. hatta diger bir ayetde de acikca görüyoruz ki bizler hayir ve serle denenerek hangimizin hangimizden üstün oldugu görülecektir.... yoksa mukaddes kitabimizda ki kendisi bizim tek kaynagimizdir, alemlerin sadece dogru peygamber olan muhammed yüzü suyu hürmetine yaratildigina dair en ufak bir ayet dahi yoktur. hatta bu anlami cikarabilecegimiz bir söz dizisi dahi yoktur....

http://www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/sen-olmasaydin-kainati-yaratmazdim-sozu-hadis-i-kutsi-midir.html
Degerli Kaya kardesim,

Tesekkur ederim bu videyoyu yukledigine. A. Bayindir ve Suleymaniye vakfini tebrik edirim, ve bizlerin aydinlanmasina vesile olduklarindan dolayi, Allah'in yardiminin devamini diliyorum.

Saygilarimla...

merhamet:
Alıntı sahibi: Kaya üzerinde 06 Nisan  2012, 02:06:28 ÖS

bölyesine önemli birseyi Allah (c.c) bizlere neden bildirmemis (kurani kerimde)? neden yeri ve gögü sizin icin yarattim demis ? neden insanlari ve cinleri yanlizca bana kulluk etsinler diye yarattim demis ?

zaten lügat olarakda dogru degil, arapca da lemâ diye bir kelime yoktur. dogrusu "levlâke ve mâ halaktül-eflâk"

islam dininin dogru peygamberi üzerine uydurulmus bir baska oyundur.... mukaddes kitabimizda acikca belirtildigi üzere bizler ancak alemlerin rabbi olan Allah'a ibadet etmek icin yaratildik. hatta diger bir ayetde de acikca görüyoruz ki bizler hayir ve serle denenerek hangimizin hangimizden üstün oldugu görülecektir.... yoksa mukaddes kitabimizda ki kendisi bizim tek kaynagimizdir, alemlerin sadece dogru peygamber olan muhammed yüzü suyu hürmetine yaratildigina dair en ufak bir ayet dahi yoktur. hatta bu anlami cikarabilecegimiz bir söz dizisi dahi yoktur....Yukarıdaki yazıları okumanızı tavsiye ederim. Çünkü, bu cümleden maksat o manalardır. Kur'an-ı Hakim, baştan sona bu manayı ders veriyor. Yukarıda aktardığım yazılar başka söz söylemeye ihtiyaç bırakmıyor.

Mesela, elinde bir elma ağacı tohumu var. O tohumdan en ehemmiyetli gayen elma elde etmektir. O ağacın yaprak ve çiçekleri ve kuşların yararlanması da bir gayedir fakat elma ağacı yetiştirmek için o gayeler yetmez. Yani, EĞER O AĞAÇ ELMA VERMESEYDİ SEN O TOHUMU YAPRAK VE ÇİÇEKLERİ İÇİN VE HAYVANLARIN İSTİFADESİ İÇİN EKMEYECEKTİN..ÖYLE İSE, O ELMA OLMASAYDI, SEN O TOHUMU EKMEZDİN DENİLEBİLİR. Aynen öyle de, bu kainat ağacının elbette diğer enbiya ve evliyalar ve melekler ve cinler ve hatta hayvanlar ve bitkiler de meyveleridir. Fakat en mükemmel meyve Muhammed aleyhisselamdır. Muhammed aleyhisselam gibi bir meyve olmasaydı bu kainat ağacı yaratılmayacaktı, yani diğer meyveler yaratılmayacaktı. Çünkü, cenab-ı Hakkın bu kainattaki maksatları Muhammed aleyhisselam ile tezahür ediyor. Muhammed aleyhisselam olmasaydı o maksatlar hüsul bulmayacağından Cenab-ı Hak bu kainatı yaratmazdı.

Madem, Kur'an-ı Kerimde beyan edilen "Allahın kainatı ve insanı yaratmasındaki gayelere en mükemmel mukabele eden Muhammed aleyhissalatü vesselamdır. Madem, Muhammed aleyhisselam olmasaydı, Kur'andaki hakikatleri ve yaratılış gayemizi bilemeyecektik. Madem Muhammed aleyhisselam olmasaydı Allahı isim ve sıfatlarıyla tanıyamayacaktık. Madem, bu kainatın kıymet ve ehemmiyeti Muhammed aleyhisselamın getirdiği nur ile anlaşılıyor. Bize Allahı tanıtan ve ona şükür ve ibadet etmeyi öğreten ve dünyaya geliş maksadımızı bildiren Odur. Madem o olmasaydı, bütün bu maksatlar anlaşılmayacaktı. Öyle ise, o olmasaydı bu kainatın yaratılmasının bir hikmeti kalmazdı. Zaten, bir zaman insanlar onu dinlemediği zaman kıyamet de kopacak. Yani, bu kainatı ayakta tutan onun getirdiği nurdur.

Ey benimle bu hikâyeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki: O Hâkim-i Zîşan bu kasrı, şu mezkûr maksadlar için bina etmiştir. Şu maksadların husulü ise, iki şeye mütevakkıftır:

    Birisi: Şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünki o bulunmazsa, bütün maksadlar beyhude olur. Çünki anlaşılmaz bir kitab, muallimsiz olsa; manasız bir kâğıttan ibaret kalır.

    İkincisi: Ahali, o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek, vücud-u üstad vücud-u kasrın dâîsidir ve ahalinin istimaı, kasrın bekasına sebebdir. Öyle ise denilebilir ki: Şu üstad olmasaydı, o Melik-i Zîşan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki: O üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit, elbette o kasr tebdil ve tahvil edilecek.
.........................

hay-bey:
Al-i imran suresi 144. Ayet::::Muhammet ancak bir peygamberdir.Ondan öncede peygamberler gelip geçmiştir.Şimdi o ölür yada öldürülürse ,gerisin geriye mi döneceksiniz.?Kim geri dönerse Allah a hiç bir şekilde zarar vermiş olmayacaktır.Allah şükredenlerin mükafatını vereçektir..

       "  Peygamberimiz olmasaydı bu kainat yaratılmazdı" doğru olsaydı,Peygamberimiz ölür yada öldürülürse her şey bitmiş olurdu..

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa